Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Sim So Dep - Website mua bán sim uy tín, chuyên nghiệp, lâu năm nhất. V.Phòng Hà Nội, tpHCM và khắp Việt Nam. Giao miễn phí toàn Quốc. LH 091.555.0000


Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

DANH SÁCH SIM

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 09.33.66.69.61 49 1,950,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 09.33.66.69.63 51 1,950,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 0912.70.79.70 42 1,950,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 0916.87.82.88 57 1,950,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 09.1681.93.99 55 1,950,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 09168.29.399 56 1,950,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 091.225.9399 49 1,950,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 0912.698.799 60 1,950,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 094.861.96.96 58 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 01229.22.2001 21 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 01229.22.2002 22 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 01229.22.2003 23 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 01229.22.2004 24 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 01229.22.2005 25 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 01229.22.2006 26 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 01229.22.2008 28 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 01229.22.2009 29 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 01229.22.2010 21 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 01229.22.2011 22 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 01234.22.2005 21 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 01234.22.2009 25 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 01234.22.2011 18 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 01234.22.2012 19 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 0125.246.1968 44 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 0125.246.1969 45 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 0125.246.1975 42 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 0125.246.1977 44 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 0125.246.1978 45 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 0125.246.1979 46 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 0125.246.1980 38 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 0125.246.1983 41 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 0125.246.1986 44 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 0125.246.1989 47 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 0125.246.1991 40 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 0125.246.1994 43 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 0125.246.1996 45 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 0125.246.1997 46 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0125.246.2009 31 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 090.552.1971 39 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 090.552.1975 43 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 0914.38.1971 43 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 091.452.1972 40 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 0914.52.1977 45 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 0914.91.1978 49 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 0914.96.1975 51 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0914.96.1978 54 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 0915.93.1976 50 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 0915.93.1978 52 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 091.598.1971 50 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 091.598.1974 53 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 093.222.1964 38 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 093.31.8.1970 41 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 091.334.1689 44 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 0912.19.66.19 44 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 091.227.1001 23 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 091.321.3003 22 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 0912.79.3003 34 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 09.13.19.3003 29 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 09.1351.6006 31 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 0916.12.6006 31 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 09129.5.6006 38 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 091.456.6006 37 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 09.1359.6006 39 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 091.272.8008 37 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 0912.74.9009 41 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 09.1235.0110 22 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 09.1359.0110 29 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 091.229.0110 25 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 09.13.19.0110 25 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 09125.0.2112 23 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 09123.0.2112 21 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 093.183.2112 30 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 0985.83.2112 39 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0916.15.2112 28 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 0912.79.2112 34 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 091.272.5115 33 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 09127.0.6116 33 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 09.31.34.6116 34 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 09127.5.6116 38 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 0912.107.117 29 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn