Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
0913.00.1289 3.350
0913.00.1579 2.950
0913.00.92.99 3.350
0913.01.10.10 3.850
0913.011.379 2.950
0913.011.689 3.350
0913.012.699 3.350
0913.01.3379 2.650
0913.015.111 2.950
0913.016.799 2.950
0913.019.111 2.650
0913.01.9399 2.200
0913.02.01.01 2.200
0913.020.168 2.950
0913.02.1799 2.200
0913.02.1899 2.200
0913.022.579 2.650
0913.02.33.55 2.200
0913.02.3379 2.650
0913.023.779 2.650
0913.025.222 2.950
0913.025.779 2.950
0913.02.6776 2.200
0913.02.7337 2.200
0913.02.8898 2.650
0913.029.222 2.950
0913.031.222 2.950
091.303.1579 2.200
091.303.1699 2.200
091.303.2599 2.200
091.303.2889 2.200
091.303.6679 3.850
091.303.7557 2.200
0913.05.1001 2.200
0913.05.11.55 2.200
0913.05.1389 2.200
0913.05.1661 2.200
0913.05.1799 2.200
0913.05.2589 2.200
0913.05.2662 2.200
0913.05.3389 2.200
0913.05.3589 2.200
0913.05.3599 2.200
0913.05.3883 2.200
0913.05.3899 2.200
09130.555.89 2.950
0913.055.665 2.200
0913.056.000 2.950
0913.05.6116 2.200
0913.05.6336 3.850
0913.05.68.66 3.850
0913.057.111 2.200
0913.05.8988 2.650
0913.059.000 2.950
0913.05.9899 2.200
0913.06.1001 2.200
0913.06.11.79 2.950
0913.06.1588 2.200
0913.06.1599 2.200
0913.06.23.23 2.200
0913.06.2588 2.200
0913.06.2679 2.200
0913.06.2689 2.200
0913.06.2799 2.200
0913.06.33.55 2.200
0913.06.3389 2.200
0913.06.3588 2.200
0913.06.3589 2.200
0913.06.3779 2.200
0913.06.5568 2.650
0913.06.5579 2.200
0913.06.5589 2.200
0913.06.5679 2.200
0913.06.57.57 2.200
0913.06.5779 2.200
0913.067.111 2.200
0913.06.7557 2.200
0913.06.8828 2.200
0913.06.9119 2.950
0913.06.9199 2.200
0913.069.333 3.350
0913.06.9399 2.200
0913.070.279 2.200
0913.070.579 2.200
0913.07.11.79 2.650
0913.07.1268 2.200
0913.07.1568 2.650
0913.07.1588 2.200
0913.07.1589 2.200
0913.07.1689 2.200
0913.07.1799 2.200
0913.07.22.66 2.200
0913.07.22.79 2.200
0913.07.2568 2.200
0913.07.2579 2.200
0913.07.2589 2.200
0913.07.2599 2.200
0913.07.2689 2.200
0913.07.2699 2.200
0913.07.2779 2.200
0913.07.2899 2.200
0913.07.3389 2.200
0913.07.3679 2.200
0913.07.3899 2.200
0913.07.5579 2.200
0913.07.5679 2.200
0913.07.5689 2.200
0913.07.5799 2.200
0913.07.6116 2.200
0913.07.6226 2.200
0913.07.6689 2.200
0913.07.6779 2.200
0913.07.6799 2.200
0913.07.6866 2.650
0913.07.6996 2.200
0913.07.8118 2.200
0913.07.8338 2.200
0913.07.93.93 2.200
0913.07.9599 2.200
0913.08.00.66 1.950
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Sim So Dep - Website mua bán sim uy tín, chuyên nghiệp, lâu năm nhất. V.Phòng Hà Nội, tpHCM và nhiều nơi. Giao miễn phí toàn Quốc. LH 091.555.0000


Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

DANH SÁCH SIM

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 091.228.6556 44 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 09.12.19.6556 44 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 093.183.6226 40 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 093.183.6116 38 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 09.1231.6116 30 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 091.220.6116 28 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 091.668.6006 42 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 091.292.6006 35 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 091.232.6006 29 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 0913.96.5885 54 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 091.686.5775 54 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 0916.11.5775 42 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 091.272.5775 45 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 0912.11.5775 38 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 09.1320.5665 37 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 09.12.19.5665 44 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 0912.99.5335 46 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 09.1661.5005 33 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 0916.833.993 51 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 09.16.19.3993 50 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 09.1669.3883 53 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 09.12.15.3883 40 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 0912.99.3773 50 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 0931.833.663 42 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 0912.77.3113 34 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 0912.55.3113 30 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 091.252.3113 27 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 0916.11.3003 24 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 0912.79.2992 50 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 098.569.2882 57 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 09.13.19.2882 43 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 091.686.2772 48 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 09.16.19.2662 42 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 0913.98.2662 46 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 09.13.19.2662 39 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 09.13.12.2662 32 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 0916.11.2552 32 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 09.1320.2332 25 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 09.1236.2332 31 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 091.669.1881 49 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 0912.79.1881 46 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 09.1229.1881 41 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 091.223.1881 35 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 0912.79.1661 42 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 091.363.1551 34 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 091.323.1551 30 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 091.232.1551 29 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 091.323.1221 24 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 09.13.18.0990 40 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 091.686.0880 46 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 091.252.0770 33 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 09.1320.0660 27 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 0912.77.0220 30 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 091.363.0110 24 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 0912.77.0110 28 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 0948.98.95.98 69 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 09.1396.3568 50 2,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 0916.80.9799 58 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 09.1350.96.99 51 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 0916.82.9599 58 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 09.1681.9599 57 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 09.168.29.299 55 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 09127.3.8898 55 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 0913.66.77.97 55 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 0912.566.955 48 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 0912.8888.70 51 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 09.13.19.7889 55 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 0912.96.5899 58 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 09.1237.5899 53 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 09.166.35889 55 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 09.166.25889 54 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 09.12.19.5889 52 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 091.66.757.99 59 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 09.16.17.5799 54 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 09.1369.5799 58 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 091.339.5799 55 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 09.1269.5799 57 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 09.1238.5799 53 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 09.12.19.5799 52 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 09.1669.5699 60 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại
  Số: GiáWeb  Giá KM 
 
(triệu)  (triệu) 
  (04).22.123456 86.0              73.1
  (04).22.666666 666.0            566.1
  (043).9.10.8888 35.0             29.8
  (043).913.9999 39.0             33.2
  (043).9.14.8888 28.0             23.8
  09.121.95559 4.8                 4.1
  09.12.19.6889 3.6                 3.1
  09.121.97779 5.8                4.9
  091.222.0168 6.8                5.8
  091.222.1331 4.8                 4.1
  091.222.1661 5.8                4.9
  091.222.1699 3.6                 3.1
  091.222.2552 4.8                 4.1
  091.222.77.55 4.6                3.9
  0912.30.03.03 4.8                 4.1
  0912.30.03.30 4.8                 4.1
  09.1234.3699 4.8                 4.1
  0912.37.33.77 4.8                 4.1
  0912.38.78.78 19.8              16.8
  0912.39.11.79 4.0                3.4
  0912.510.510 9.8                8.3
  09.1251.39.39 6.5                5.5
  0912.56.99.66 3.8                3.2
  0912.579.696 3.9                3.3
  09.1268.91.91 3.9                3.3
  091.272.2882 3.6                 3.1
  0912.79.99.69 4.8                 4.1
  09.12.90.99.90 4.8                 4.1
  0912.99.1689 3.6                 3.1
  0913.55.99.59 5.8                4.9
  09.1368.2992 3.6                 3.1
  0915.339.339 48.0             40.8
  0916.14.86.86 9.8                8.3
  09.16.14.88.99 8.9                7.6
  09.16.15.88.66 9.8                8.3
  0916.60.06.60 3.9                3.3
  091.757.6886 15.8              13.4
  0917.579.579 58.0             49.3
  0917.599.599 48.0             40.8
  091.767.98.98 3.9                3.3
  0917.991.991 29.8             25.3
  091.799.39.39 18.6              15.8
  0917.99.6886 18.6              15.8
  0917.996.996 38.0             32.3
  0917.99.8668 19.8              16.8
  0917.99.88.66 19.8              16.8
  0918.96.39.39 9.8                8.3
  09189.68.666 18.6              15.8
  0918.969.666 19.8              16.8
  0918.969.969 58.0             49.3
  0919.168.188 12.8              10.9
  09.19.29.59.99 38.6             32.8
  0919.299.299 99.0             84.2
  09.19.79.96.96 6.8                5.8
  091.979.9889 12.8              10.9
  092.678.9999 298.0           253.3
  0928.944.944 3.9                3.3
  09.33.6666.95 5.8                4.9
  09.33.66.88.56 4.8                 4.1
  0934.71.6886 5.8                4.9
  093.474.6886 7.9                6.7
  09.46.46.8888 298.0           253.3
  094.986.66.88 18.6              15.8

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn