Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
0913.00.1289 3.350
0913.00.1579 2.950
0913.00.92.99 3.350
0913.01.10.10 3.850
0913.011.379 2.950
0913.011.689 3.350
0913.012.699 3.350
0913.01.3379 2.650
0913.015.111 2.950
0913.016.799 2.950
0913.019.111 2.650
0913.01.9399 2.200
0913.02.01.01 2.200
0913.020.168 2.950
0913.02.1799 2.200
0913.02.1899 2.200
0913.022.579 2.650
0913.02.33.55 2.200
0913.02.3379 2.650
0913.023.779 2.650
0913.025.222 2.950
0913.025.779 2.950
0913.02.6776 2.200
0913.02.7337 2.200
0913.02.8898 2.650
0913.029.222 2.950
0913.031.222 2.950
091.303.1579 2.200
091.303.1699 2.200
091.303.2599 2.200
091.303.2889 2.200
091.303.6679 3.850
091.303.7557 2.200
0913.05.1001 2.200
0913.05.11.55 2.200
0913.05.1389 2.200
0913.05.1661 2.200
0913.05.1799 2.200
0913.05.2589 2.200
0913.05.2662 2.200
0913.05.3389 2.200
0913.05.3589 2.200
0913.05.3599 2.200
0913.05.3883 2.200
0913.05.3899 2.200
09130.555.89 2.950
0913.055.665 2.200
0913.056.000 2.950
0913.05.6116 2.200
0913.05.6336 3.850
0913.05.68.66 3.850
0913.057.111 2.200
0913.05.8988 2.650
0913.059.000 2.950
0913.05.9899 2.200
0913.06.1001 2.200
0913.06.11.79 2.950
0913.06.1588 2.200
0913.06.1599 2.200
0913.06.23.23 2.200
0913.06.2588 2.200
0913.06.2679 2.200
0913.06.2689 2.200
0913.06.2799 2.200
0913.06.33.55 2.200
0913.06.3389 2.200
0913.06.3588 2.200
0913.06.3589 2.200
0913.06.3779 2.200
0913.06.5568 2.650
0913.06.5579 2.200
0913.06.5589 2.200
0913.06.5679 2.200
0913.06.57.57 2.200
0913.06.5779 2.200
0913.067.111 2.200
0913.06.7557 2.200
0913.06.8828 2.200
0913.06.9119 2.950
0913.06.9199 2.200
0913.069.333 3.350
0913.06.9399 2.200
0913.070.279 2.200
0913.070.579 2.200
0913.07.11.79 2.650
0913.07.1268 2.200
0913.07.1568 2.650
0913.07.1588 2.200
0913.07.1589 2.200
0913.07.1689 2.200
0913.07.1799 2.200
0913.07.22.66 2.200
0913.07.22.79 2.200
0913.07.2568 2.200
0913.07.2579 2.200
0913.07.2589 2.200
0913.07.2599 2.200
0913.07.2689 2.200
0913.07.2699 2.200
0913.07.2779 2.200
0913.07.2899 2.200
0913.07.3389 2.200
0913.07.3679 2.200
0913.07.3899 2.200
0913.07.5579 2.200
0913.07.5679 2.200
0913.07.5689 2.200
0913.07.5799 2.200
0913.07.6116 2.200
0913.07.6226 2.200
0913.07.6689 2.200
0913.07.6779 2.200
0913.07.6799 2.200
0913.07.6866 2.650
0913.07.6996 2.200
0913.07.8118 2.200
0913.07.8338 2.200
0913.07.93.93 2.200
0913.07.9599 2.200
0913.08.00.66 1.950
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Sim So Dep - Website mua bán sim uy tín, chuyên nghiệp, lâu năm nhất. V.Phòng Hà Nội, tpHCM và nhiều nơi. Giao miễn phí toàn Quốc. LH 091.555.0000


Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

DANH SÁCH SIM

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 09.12.12.0330 21 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 091.660.9339 46 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 0912.99.5335 46 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 0916.33.0110 24 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 09.1256.1881 41 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 09.1665.3883 49 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 0916.653.663 45 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 09.13.17.9119 41 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 091.660.9229 44 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 0912.55.2332 32 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 0912.99.5225 44 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 09127.3.9119 42 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 09.13.12.2662 32 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 09.1663.6116 39 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 09.1663.5995 53 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 0912.79.2992 50 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 09.1662.5995 52 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 0912.79.1881 46 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 0912.79.1661 42 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 0912.95.1881 44 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 091.662.8558 50 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 09126.5.3993 47 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 09.12.19.5995 50 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 091.664.9779 58 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 09.1665.1881 45 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 0912.95.6226 42 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 0912.95.6556 48 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 09123.0.6556 37 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 0912.95.3993 50 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 09.1661.7227 41 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 09.12.18.5995 49 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 091.363.2112 28 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 09.1320.6776 41 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 09.12.10.2882 33 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 091.363.0110 24 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 09.16.19.3993 50 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 09.16.19.2662 42 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 09.16.18.2112 31 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 091.220.6116 28 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 09.1396.1001 30 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 09.1221.7117 31 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 0915.02.9779 49 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 0913.24.8118 37 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 0913.24.8338 41 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 09.1221.3553 31 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0916.13.8228 40 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 0916.13.6556 42 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 091.22.0.3663 32 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 0916.10.9339 41 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 0916.13.5995 48 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 0916.13.6116 34 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 091.22.00.110 16 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 0916.11.3553 34 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 0916.12.5885 45 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 0916.12.8558 45 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 09.13.19.5995 51 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 0916.115.225 32 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 0912.11.5335 30 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 09.1320.0660 27 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 09.1351.3663 37 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 0916.15.6336 40 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 094.89.89.89.0 64 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 0948.98.97.96 69 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 0944.05.1993 44 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 094.381.66.99 55 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 09.1960.1978 50 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 091.598.1997 58 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 091.598.1995 56 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 091.28.6.2003 31 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 091.28.4.2003 29 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 093.134.6669 47 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 091.6886.959 61 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 09.13589.399 56 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 091.336.9299 51 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 091.33.59.799 55 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 090.25.4.1981 39 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 09.1221.9799 49 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 093.134.1357 36 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 09.1688.2799 59 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 09.168.25889 56 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại
  Số: GiáWeb  Giá KM 
 
(triệu)  (triệu) 
  (04).22.123456 86.0              73.1
  (04).22.666666 666.0            566.1
  (043).9.10.8888 35.0             29.8
  (043).913.9999 39.0             33.2
  (043).9.14.8888 28.0             23.8
  09.121.95559 4.8                 4.1
  09.12.19.6889 3.6                 3.1
  09.121.97779 5.8                4.9
  091.222.0168 6.8                5.8
  091.222.1331 4.8                 4.1
  091.222.1661 5.8                4.9
  091.222.1699 3.6                 3.1
  091.222.2552 4.8                 4.1
  091.222.77.55 4.6                3.9
  0912.30.03.03 4.8                 4.1
  0912.30.03.30 4.8                 4.1
  09.1234.3699 4.8                 4.1
  0912.37.33.77 4.8                 4.1
  0912.38.78.78 19.8              16.8
  0912.39.11.79 4.0                3.4
  0912.510.510 9.8                8.3
  09.1251.39.39 6.5                5.5
  0912.56.99.66 3.8                3.2
  0912.579.696 3.9                3.3
  09.1268.91.91 3.9                3.3
  091.272.2882 3.6                 3.1
  0912.79.99.69 4.8                 4.1
  09.12.90.99.90 4.8                 4.1
  0912.99.1689 3.6                 3.1
  0913.55.99.59 5.8                4.9
  09.1368.2992 3.6                 3.1
  0915.339.339 48.0             40.8
  0916.14.86.86 9.8                8.3
  09.16.14.88.99 8.9                7.6
  09.16.15.88.66 9.8                8.3
  0916.60.06.60 3.9                3.3
  091.757.6886 15.8              13.4
  0917.579.579 58.0             49.3
  0917.599.599 48.0             40.8
  091.767.98.98 3.9                3.3
  0917.991.991 29.8             25.3
  091.799.39.39 18.6              15.8
  0917.99.6886 18.6              15.8
  0917.996.996 38.0             32.3
  0917.99.8668 19.8              16.8
  0917.99.88.66 19.8              16.8
  0918.96.39.39 9.8                8.3
  09189.68.666 18.6              15.8
  0918.969.666 19.8              16.8
  0918.969.969 58.0             49.3
  0919.168.188 12.8              10.9
  09.19.29.59.99 38.6             32.8
  0919.299.299 99.0             84.2
  09.19.79.96.96 6.8                5.8
  091.979.9889 12.8              10.9
  092.678.9999 298.0           253.3
  0928.944.944 3.9                3.3
  09.33.6666.95 5.8                4.9
  09.33.66.88.56 4.8                 4.1
  0934.71.6886 5.8                4.9
  093.474.6886 7.9                6.7
  09.46.46.8888 298.0           253.3
  094.986.66.88 18.6              15.8

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn